Eksponaty

Poniższa galeria prezentuje wybrane eksponaty z muzealnej kolekcji. Można zobaczyć wśród nich najciekawsze przykłady malarstwa i rzeźby. Interesujące są umieszczone w galerii ikony i zabytki rzemiosła artystycznego. Do ciekawostek naszej kolekcji należą tabliczki z pismem klinowym z XX wieku przed Chrystusem i ampułki św. Menasa z Egiptu.