Tomasz Antoni Lisiewicz

Maryja Królowa Korony Polskiej

  
  

maj 2022

Tomasz Antoni Lisiewicz (1857-1930), malarz, poeta. Jego twórczość mocno ukształtowała się w Szkole Sztuk Pięknych pod okiem Jana Matejki. Studiował tam w latach 1878-1887. Od 1884 tworzył w pracowni kompozycji Jana Matejki. Sam krakowski mistrz powierzał mu wykonywanie obrazów według swoich szkiców, gdyż był jego uczniem „nie tylko z oficjalnego stosunku, ale z ducha i serca, pozostał nim do końca życia”. Lisiewicz malował obrazy o tematyce religijnej, rodzajowej i historycznej. W jego twórczości pojawiały się także portrety, pejzaże, martwa natura i kwiaty. Tomasz Lisiewicz wykonał obrazy do kościołów: pojezuickiego w Przemyślu (1917), w Krakowcu, w Korczynie (1914), w Różnowie, w Opatowie (1901) i w Siemianicach (1908). Artysta razem Józefem Unierzyskim wykonał także kartony do witraży do katedry przemyskiej według szkiców Jana Matejki (1885). Wśród tych projektów jeden pt: Maryja Królowa Korony Polskiej, stał się dla niego inspiracją do namalowania obrazu olejnego (nieznany rok powstania), który znajduje się w zbiorach naszego muzeum. Ma on kształt owalny. Pierwotnie był większych rozmiarów. Postać Maryi została ukazana jako niewiasta z długimi rozwianymi włosami w diademie na skroniach, stojąca na obłokach z półksiężycem. Jej głowę otacza wieniec z dwunastu gwiazd. W dłoniach trzyma królewską koronę wysadzaną kamieniami. Ubrana jest w szarą wpadająca w odcienie fioletu szatę i królewski płaszcz z wyszywanymi białymi orłami.