Historie pewnych podróży

prezentacja książki Mateusza Pieniążka

  
  

pią, 11 wrz 2020, 17:00

Doktor nauk humanistycznych, poeta i prozaik. Debiutował w prasie rzeszowskiej jako członek Klubu Młodych Pisarzy (Gwoźnica), a debiutancki tomik wierszy pt. Zaproszenie do słów wydał w latach 70-tych. Swoje wiersze drukował w almanachach poetyckich, w Tygodniku Kulturalnym, Kulturze, Życiu Literackim, Poezji, Piśmie Literacko-Artystycznym, Okolicach, Kresach, Poezji dzisiaj, Nad Wilią, Krynicy (Kijów).

Twórca muzyki i słów do wielu współczesnych pastorałek, śpiewogier i krotochwil. Jego wiersze tłumaczone były na języki: litewski, włoski, angielski, ukraiński. Poeta jest też autorem libretta do kantaty „Wiosna–Lato” kompozycji Macieja Małeckiego.

Podczas spotkania autor zaprezentuje swoją najnowszą książkę, jak sam pisze: powieść-esej pt. Historie pewnych podróży.

Książka z autografem po spotkaniu.