Zwiedzanie

Od 2008 roku, po przenosinach z Kolegium pojezuickiego przy placu Czackiego 2, Muzeum mieści się w dwóch zabytkowych kamienicach przy placu Katedralnym: dawnej Szkole katedralnej z XVI w. i Kolegium psałterzystów z XVII w. W 2011 r. zostało powiększone o nowy budynek wystawienniczo-magazynowy.

DO POBRANIA:
Ulotka: informacje, plan zwiedzania (.pdf)

PARTER

Zwiedzanie - parter

1. Sala wystaw czasowych

Pomieszczenie to służy do prezentowania wystaw czasowych które odnoszą się do aktualnych tematów duszpasterskich bądź prezentują pracę twórców lokalnych i artystów współpracujących z muzeum.

2. Pamiątki papieskie

Muzeum posiada bogatą kolekcję pamiątek związanych z osobą św. Jana Pawła II. Prezentowane są m.in. fotografie papieża wykonane przez Adama Bujaka oraz kolekcja monet i medali z wizerunkiem Świętego z całego świata, ofiarowana muzeum przez Stanisława Kusińskiego. W kolejnej sali zebrano pamiątki pobytów papieża na terenie diecezji przemyskiej. W ostatniej sali można zobaczyć dary papieskie dla muzeum, pochodzące z różnych stron świata, przywiezione do Przemyśla przez abp. Józefa Michalika. Wśród szczególnych pamiątek należy wymienić ubiór papieski, szkaplerz noszony przez św. Jana Pawła II oraz plecak i worek z materacem, używany w czasie górskich wędrówek przez Karola Wojtyłę.

PIĘTRO

Zwiedzanie - piętro

1. Sala patrona

Poświęcona założycielowi muzeum. Prezentuje pamiątki związane z osobą św. Józefa Sebastiana Pelczara. Uwagę przykuwa portret Świętego, namalowany przez Mariana Strońskiego oraz liturgiczna kapa, eksponowana w gablocie.

2. Sztuka średniowieczna

W sali zebrano najstarsze zbiory malarstwa tablicowego, rzeźby i rzemiosła artystycznego, pochodzące z różnych miejscowości diecezji przemyskiej. Można tutaj zobaczyć rzeźbę Madonny z Dzieciątkiem ze Święcan z ok 1385 r. Uwagę zwraca grupa ukrzyżowania z belki tęczowej, zestawiona z figur pochodzących z XVI w.

3. Sztuka sakralna związana z liturgią

W sali prezentowane są przedmioty liturgiczne, używane w czasie nabożeństw przed II Soborem Watykańskim. Zaaranżowano tutaj nastawę ołtarzową oraz prezentowane są naczynia liturgiczne, rzeźby i obrazy związane ze sprawowaniem liturgii.

4. Malarstwo nowożytne

Główną część ekspozycji stanowią obrazy z czasów nowożytnych, przedstawiające Madonny z Dzieciątkiem, Świętych i tematy z ewangelii. Warto też zwrócić uwagę na najstarszy obraz tablicowy w kolekcji muzeum: Madonnę w typie Hodegetrii małopolskiej z 1460 r.

5. Dewocjonalia

Niewielka sala z wbudowaną w ścianę gablotą, zawierającą drobne przedmioty kultu religijnego: różańce, krzyżyki, relikwiarze, obrazki, itp.

6. Sztuka cerkiewna

Główny trzon ekspozycji stanowią ikony pochodzące z cerkwi Podkarpacia. Można tu zobaczyć także cerkiewne tabernakulum darochranitielnicę z 1913 r. oraz ewangeliarz w bogatej oprawie.

7. Sztuka dworska i potrety szlacheckie

Wchodząc do tak zwanej Psałterzówki można zobaczyć na ścianach fragmenty polichromii oraz zawieszone ponad nimi kurdybany. Znajdują się tutaj również dwa portrety: Izabeli z Poniatowskich i Jana Klemensa Branickiego. Kolejne pomieszczenie zawiera wielkoformatowe portrety rodziny Krasickich z Dubiecka i bp. Aleksandra Antoniego Fredry.

8. Ubiory liturgiczne i portrety duchownych

Na ścianach umieszczono portrety duchownych, głównie związanych z diecezją przemyską. W gablocie pośrodku prezentowane są elementy strojów liturgicznych, biskupich i kanoniczych.

9. Malarstwo Mariana Strońskiego

Obrazy autora można zobaczyć w kilku miejscach muzeum, ale to tutaj zgromadzono większość jego prac. W sali znajdują się portrety ks. Jana Kwolka i ks. Władysława Luteckiego oraz inne dzieła. Poczesne miejsce w sali zajmuje cudowny krzyż ze Zwierzynia z ok. XII w., wykonany w technice emalii komórkowej w Limoges we Francji.

10. Relikty Orzechówki

Zachowane fragmenty drewnianej budowli pochodzą z renesansowego dworu kanoniczego Stanisława Orzechowskiego, mieszczącego się po południowej stronie archikatedry. W latach 2005- 2006, podczas prac restauratorskich, odkryto na nich polichromie z XVII i XVIII w i po konserwacji przeniesiono do muzeum.